Informacje

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt nad Menem
Niemcy

VAT: DE813402170
Rejestr Handlowy: Sąd Okręgowy we Frankfurcie nad Menem, HRB 53808

Telefon: +49 – (0)69 / 15 03 – 0
Faks: +49 – (0)69 / 15 03 – 200
E-mail: contact@merz.de

Zarząd
Philip Burchard (Dyrektor Generalny)
Stefan Brinkmann (Dyrektor Zarządzający)

Treść
Merz Pharmaceuticals GmbH
Álvaro González

Zastrzeżenie
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których łącza lub odniesienia znajdują się na jego stronach – chyba że ma pełną wiedzę o treści niezgodnej z prawem i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez osoby odwiedzające jego witrynę. W przypadku powstania szkód wywołanych zawartymi tam informacjami, odpowiedzialność może spoczywać jedynie na autorze tych stron. Nie odpowiada za nie natomiast osoba, która umieściła do nich łącza. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za posty ani wiadomości umieszczane przez użytkowników forów dyskusyjnych, ksiąg gości lub list mailingowych umieszczonych na jego stronie lub na stronach, do których podano łącza.


[vc_infobox bfr_c2c_contactform_shortcode=”gravityform id=2 title=false description=false” bfr_c2c_background_image=”1726″ bfr_c2c_font_color=”#ffffff” bfr_c2c_font_size=”20″ bfr_c2c_icon_color=”#b04a5a” bfr_c2c_icon_size=”20″ bfr_c2c_choose_shariff1=”facebook” bfr_c2c_choose_shariff2=”twitter” bfr_c2c_choose_shariff3=”googleplus”]